top of page

สายฝอ ห้ามพลาด "Bullhorn Lip Lift" เทรนด์ใหม่ศัลยกรรม

อัปเดตเมื่อ 18 ส.ค. 2566


Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ ใบหน้าช่วงล่างยาว ทำให้ดูแก่ แก้ได้ด้วยศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift หรือ Upper Lip Lift Surgery   Bullhorn Lip Lift คือเป็นการปรับแต่งระยะห่างระหว่างฐานจมูกกับริมฝีปากบนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นการลดระยะระหว่างบริเวณฐานจมูกกับริมฝีปากบนให้แคบหรือสั้นลง   เมื่อมาตรฐานความงามถูกสร้างขึ้นจากรสนิยมของคนในสังคมบวกกับเทรนด์ความงามที่มีหลากหลาย ทำให้การศัลยกรรมเข้ามาช่วยให้สาวๆ ได้เพิ่มความมั่นใจและเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นในรูปแบบของเธอเอง ซึ่งหนึ่งการศัลยกรรมที่เกิดขึ้นมาสักระยะและเริ่มมีการให้ความสนใจจากสาวๆ เพิ่มมากขึ้น นั่นคือศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift ที่เริ่มมีหลายคลินิกให้บริการศัลยกรรมนี้แล้วนั่นเองค่ะ   Bullhorn Lip Lift ศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift หรือ Upper Lip Lift Surgery เป็นศัลยกรรมลดพื้นที่ระหว่างริมฝีปากบนกับฐานจมูก ใครที่มีพื้นที่ช่วงนี้ยาวเกินไป จะทำให้สัดส่วนด้านล่างของใบหน้าดูยาว และอาจทำให้ดูมีอายุได้
สายฝอ ห้ามพลาด "Bullhorn Lip Lift" เทรนด์ใหม่ศัลยกรรม

ใบหน้าช่วงล่างยาว ทำให้ดูแก่ แก้ได้ด้วยศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift หรือ Upper Lip Lift Surgery


Bullhorn Lip Lift คือเป็นการปรับแต่งระยะห่างระหว่างฐานจมูกกับริมฝีปากบนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นการลดระยะระหว่างบริเวณฐานจมูกกับริมฝีปากบนให้แคบหรือสั้นลง


เมื่อมาตรฐานความงามถูกสร้างขึ้นจากรสนิยมของคนในสังคมบวกกับเทรนด์ความงามที่มีหลากหลาย ทำให้การศัลยกรรมเข้ามาช่วยให้สาวๆ ได้เพิ่มความมั่นใจและเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นในรูปแบบของเธอเอง ซึ่งหนึ่งการศัลยกรรมที่เกิดขึ้นมาสักระยะและเริ่มมีการให้ความสนใจจากสาวๆ เพิ่มมากขึ้น นั่นคือศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift ที่เริ่มมีหลายคลินิกให้บริการศัลยกรรมนี้แล้วนั่นเองค่ะ


Bullhorn Lip Lift

ศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift หรือ Upper Lip Lift Surgery เป็นศัลยกรรมลดพื้นที่ระหว่างริมฝีปากบนกับฐานจมูก ใครที่มีพื้นที่ช่วงนี้ยาวเกินไป จะทำให้สัดส่วนด้านล่างของใบหน้าดูยาว และอาจทำให้ดูมีอายุได้


Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ เหมาะกับใคร? โดยปกติแล้วความยาวพื้นที่ระหว่างฐานจมูกถึงปลายริมฝีปากบนจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 - 1.5 เซนติเมตร หากใครมีพื้นที่ช่วงนี้เกินกว่าระยะดังกล่าว หมายความว่าคุณเป็นคนมีช่วงล่างของใบหน้าที่ดูยาว ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูแก่กว่าวัย ซึ่งคุณเหมาะกับการทำศัลยกรรม  Bullhorn Lip Lift นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วย   การพักฟื้น ระยะการพักฟื้นเบื้องต้นอยู่ที่ 2-4 สัปดาห์ แต่จะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติหลังผ่าตัดประมาณสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์ และตัดไหมในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงแรกจะต้องงดการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดของหมักดอง ที่สำคัญคืองดการฉีกยิ้มมากเกินไป รวมถึงการเม้มปากแรงๆ เพราะอาจทำให้แผลฉีกได้ ส่วนอาการบวมที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
Bullhorn Lip Lift

เหมาะกับใคร?

โดยปกติแล้วความยาวพื้นที่ระหว่างฐานจมูกถึงปลายริมฝีปากบนจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 - 1.5 เซนติเมตร หากใครมีพื้นที่ช่วงนี้เกินกว่าระยะดังกล่าว หมายความว่าคุณเป็นคนมีช่วงล่างของใบหน้าที่ดูยาว ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูแก่กว่าวัย ซึ่งคุณเหมาะกับการทำศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วย


การพักฟื้น

ระยะการพักฟื้นเบื้องต้นอยู่ที่ 2-4 สัปดาห์ แต่จะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติหลังผ่าตัดประมาณสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์ และตัดไหมในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งในช่วงแรกจะต้องงดการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดของหมักดอง ที่สำคัญคืองดการฉีกยิ้มมากเกินไป รวมถึงการเม้มปากแรงๆ เพราะอาจทำให้แผลฉีกได้ ส่วนอาการบวมที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป


Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำ Bullhorn Lip Lift มีอะไรบ้าง 1.แผลเป็น ศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift คือการผ่าตัดเอาเนื้อส่วนเกินออก แล้วจึงเย็บแผลกลับเข้าไป ดังนั้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือเรื่องแผลเป็นยาวบริเวณฐานจมูก ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดและขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย   2.ริมฝีปากบนที่หนาขึ้น เมื่อทำศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift จะทำให้ยกริมฝีปากบนและเห็นพื้นที่ริมฝีปากบนมากขึ้น ใครที่ริมฝีปากบนค่อนข้างหนาอยู่แล้วศัลยกรรมนี้ก็จะทำให้หนาขึ้นอีก ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อน   3.ตัดแล้วตัดเลย แก้ไขกลับคืนไม่ได้ เมื่อตัดพื้นที่ส่วนเกินของระยะห่างฐานจมูกถึงริมฝีปากบนไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้ ดังนั้นควรเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของเราอย่างแท้จริง อย่าเลือกคลินิกหรือแพทย์ที่ต้องการเพียงเงินอย่างเดียว
ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำ Bullhorn Lip Lift มีอะไรบ้าง

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำ Bullhorn Lip Lift มีอะไรบ้าง

1.แผลเป็น

ศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift คือการผ่าตัดเอาเนื้อส่วนเกินออก แล้วจึงเย็บแผลกลับเข้าไป ดังนั้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือเรื่องแผลเป็นยาวบริเวณฐานจมูก ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดและขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย


2.ริมฝีปากบนที่หนาขึ้น

เมื่อทำศัลยกรรม Bullhorn Lip Lift จะทำให้ยกริมฝีปากบนและเห็นพื้นที่ริมฝีปากบนมากขึ้น ใครที่ริมฝีปากบนค่อนข้างหนาอยู่แล้วศัลยกรรมนี้ก็จะทำให้หนาขึ้นอีก ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อน


3.ตัดแล้วตัดเลย แก้ไขกลับคืนไม่ได้

เมื่อตัดพื้นที่ส่วนเกินของระยะห่างฐานจมูกถึงริมฝีปากบนไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้ ดังนั้นควรเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของเราอย่างแท้จริง อย่าเลือกคลินิกหรือแพทย์ที่ต้องการเพียงเงินอย่างเดียว


สาวๆ สายฝอ คนไหนอยากเป็นรูปหนาขึ้น หน้าจุ๊ฟ แบบไม่ต้องง้อฟิลเลอร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱063-3696455📮Line@ : @nabila

ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page