top of page

ตัดกราม ปรับรูปหน้า ให้เรียวสวย มีมิติ ได้ผลลัพธ์ถาวร

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ค.


Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ รูปหน้าที่เรียวสวยสมส่วนมีมิติ เป็นศัลยกรรมใบหน้าที่ยอดฮิตไม่น้อยหน้า ไปกว่าการเสริมจมูก การทำตาสองชั้น หรือ เสริมคาง การตัดกรามจึงเป็นทางเลือก หนึ่งที่จะทำให้กลับมามั่นใจอีกครั้ง ช่วยแก้ไขปัญหามุมกรามบานใหญ่ หน้าดูแข็งทื่อ บึกบึน แลดูไม่อ่อนโยน ซึ่งการผ่าตัดกระดูกมุมกรามนับว่าเป็นวิธีการรักษา ที่ให้ผลลัพธ์แบบถาวร  ตัดกราม การศัลยกรรมผ่าตัดกราม เป็นวิธีการผ่าตัดหน้าเรียว ซึ่งสามารถทำการแก้หน้าเหลี่ยม หน้าใหญ่ ให้เป็นหน้าเรียววีไลน์ได้รูป สร้างความมั่นใจในใบหน้ารวมถึงบุคลิกภาพได้มากขึ้น ตัดกราม คืออะไร การตัดกราม หรือการผ่าตัดกรามในแบบวีไลน์เป็นวิธีการผ่าตัดศัลยกรรมปรับโครงสร้างใบหน้า สำหรับคนที่มีใบหน้าเหลี่ยม หน้าบาน หน้าใหญ่ ที่เกิดจากกระดูกขากรรไกร ให้มีใบหน้าที่เรียวเล็กลง และได้รูปมากขึ้น โดยแพทย์จะตัดแต่งเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกยื่น ในกรณีที่มีกล้ามเนื้อบดเคี้ยวส่วนเกินที่ใหญ่และหนามากกว่าปกติ เทคนิคตัดกราม เทคนิคตัดกรามการเปิดแผลผ่าตัดบริเวณผิวหนังใต้มุมกรามเข้าไปที่มุมกระดูก ขากรรไกรโดยตรง แล้วใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นเลื่อยเล็ก ๆ ตัดแต่งกระดูกตามตำแหน่งที่ต้องการ หลังผ่าตัดอาจมีอาการบวมเล็กน้อยและไม่ต้องดูแลอะไรมาก แต่เนื่องจากวิธีนี้มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก อาจทำให้ปากเบี้ยวได้ชั่วคราว ซึ่งการตัดกรามมี 2 วิธีด้วยกัน คือ การผ่าตัดกรามในปากและการผ่าตัดกรามนอกปาก โดยทั้ง 2 เทคนิคจะใช้วิธีการวางยาสลบ และใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ตัดกราม ปรับรูปหน้า ให้เรียวสวย มีมิติ ได้ผลลัพธ์ถาวร

รูปหน้าที่เรียวสวยสมส่วนมีมิติ เป็นศัลยกรรมใบหน้าที่ยอดฮิตไม่น้อยหน้า ไปกว่าการเสริมจมูก การทำตาสองชั้น หรือ เสริมคาง การตัดกรามจึงเป็นทางเลือก หนึ่งที่จะทำให้กลับมามั่นใจอีกครั้ง ช่วยแก้ไขปัญหามุมกรามบานใหญ่ หน้าดูแข็งทื่อ บึกบึน แลดูไม่อ่อนโยน ซึ่งการผ่าตัดกระดูกมุมกรามนับว่าเป็นวิธีการรักษา ที่ให้ผลลัพธ์แบบถาวรตัดกราม

การศัลยกรรมผ่าตัดกราม เป็นวิธีการผ่าตัดหน้าเรียว ซึ่งสามารถทำการแก้หน้าเหลี่ยม หน้าใหญ่ ให้เป็นหน้าเรียววีไลน์ได้รูป สร้างความมั่นใจในใบหน้ารวมถึงบุคลิกภาพได้มากขึ้น

ตัดกราม คืออะไร

การตัดกราม หรือการผ่าตัดกรามในแบบวีไลน์เป็นวิธีการผ่าตัดศัลยกรรมปรับโครงสร้างใบหน้า สำหรับคนที่มีใบหน้าเหลี่ยม หน้าบาน หน้าใหญ่ ที่เกิดจากกระดูกขากรรไกร ให้มีใบหน้าที่เรียวเล็กลง และได้รูปมากขึ้น โดยแพทย์จะตัดแต่งเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกยื่น ในกรณีที่มีกล้ามเนื้อบดเคี้ยวส่วนเกินที่ใหญ่และหนามากกว่าปกติ

เทคนิคตัดกราม

เทคนิคตัดกรามการเปิดแผลผ่าตัดบริเวณผิวหนังใต้มุมกรามเข้าไปที่มุมกระดูก ขากรรไกรโดยตรง แล้วใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นเลื่อยเล็ก ๆ ตัดแต่งกระดูกตามตำแหน่งที่ต้องการ หลังผ่าตัดอาจมีอาการบวมเล็กน้อยและไม่ต้องดูแลอะไรมาก แต่เนื่องจากวิธีนี้มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก อาจทำให้ปากเบี้ยวได้ชั่วคราว ซึ่งการตัดกรามมี 2 วิธีด้วยกัน คือ การผ่าตัดกรามในปากและการผ่าตัดกรามนอกปาก โดยทั้ง 2 เทคนิคจะใช้วิธีการวางยาสลบ และใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2-3 ชั่วโมง

Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ เทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก สำหรับเทคนิคศัลยกรรมผ่าตัดเปิดแผลนอกช่องปาก โดยผ่านผิวหนังบริเวณมุมกรามโดยตรงและผ่าตัดในช่องปากโดยซ่อนแผลไว้ บริเวณซอกเหงือกด้านหลังฟันซี่สุดท้ายในปากเริ่มจากแพทย์จะเปิดแผลตรงบริเวณ มุมกรามทั้ง 2 ข้างเข้าไปที่มุมกระดูกขากรรไกร แล้วใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเลื่อยเล็กๆ ตัดตามตำแหน่งที่ต้องการ  โดยหลังจากผ่าตัดศัลยกรรมด้วยเทคนิคเปิดแผลนอกช่องปากจะมีระยะเวลาบวมน้อยกว่าผ่าตัดในช่องปาก คือ ประมาณ 3 – 5 วัน อาการบวมก็จะเริ่มหายไป แต่ปัจจุบันวิธีนี้อาจไม่เป็นที่นิยม มากนัก เนื่องจากขณะผ่าตัดมีโอกาสไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยง กล้ามเนื้อมุมปากได้มากกว่า อาจทำให้เกิดอาการปากเบี้ยวได้ชั่วคราว และที่สำคัญ อีกอย่างคือ จะมีรอยแผลผ่าตัดยาวประมาณ 2-3 ซม.ให้เห็นที่มุมกรามทั้ง 2 ข้างได้  ข้อดีตัดกรามแบบเปิดแผลนอก สำหรับข้อดีของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก มีดังนี้ ระยะเวลาบวมหลังผ่าตัดน้อยกว่า ดูแลแผลผ่าตัดได้ง่ายกว่า ข้อเสียตัดกรามแบบเปิดแผลนอก สำหรับข้อเสียของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก มีดังนี้ อาจเสี่ยงกระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก มีรอยแผลผ่าตัดที่มุมกรามทั้ง 2 ข้าง (โดยปกรอยแผลผ่าตัดจะคอยๆ จางลงโดยใช้เวลาประมาณ 1-0 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล) เทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก สำหรับเทคนิคเปิดแผลในช่องปากนี้ จะเริ่มจากผ่าตัดผ่านซอกเหงือกด้านหลังฟันกรามไปยังมุมกระดูกขากรรไกร จากนั้นก็ตัดแต่งกรามตามต้องการการผ่าตัดวิธีนี้จะเป็นที่นิยมกันมากกว่าเพราะไม่ เห็นแผลเป็น นอกจากนั้นกระดูกกรามที่ได้จะโค้งเนียนสวยกว่าเพราะสามารถตัดแต่ง ได้ตลอดกระดูกขากรรไกร เนื่องจากไม่ต้องมาพะวงเรื่องแผลเป็นทำให้สามารถเปิด แผลได้ยาวกว่าอีก ทั้งวิธีนี้ยังไม่เสี่ยงกระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปากด้วย  อย่างไรก็ตามการผ่าตัดศัลยกรรมกรามในช่องปากต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่สามารถเลื่อยหรือเหลากระดูกได้ในซอกแคบๆ แต่จะว่าไป นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไร เนื่องจากปัจจุบันมีศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญในการ ผ่าตัดอยู่ไม่น้อย และเครื่องมือก็มีความทันสมัยมากขึ้น สำหรับเรื่องของอาการบวม หลังผ่าตัด การผ่าตัดในช่องปากจะมีอาการบวมมากกว่าคือประมาณ 5 -10 วัน เพราะทำในที่แคบซึ่งยากกว่าและเนื้อเยื่ออาจชอกช้ำมากกว่า  ข้อดีเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลใน สำหรับข้อดีของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก มีดังนี้ ผลการผ่าตัดกระดูกกรามจะโค้งเนียนสวยกว่า ไม่มีแผลเป็นภายนอก ไม่เสี่ยงทระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมกราม ข้อเสียเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลใน สำหรับข้อเสียของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก มีดังนี้ ระยะเวลาบวมหลังผ่าตัดมากกว่า หลังผ่าตัดคนไข้จำเป็นต้องดูแลแผลผ่าตัดและรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การตัดกราม เหมาะกับใคร? ผู้ที่มีรูปหน้าและโครงหน้าใหญ่กว่าปกติ เช่น คางเบี้ยว คางสั้น คางใหญ่ ผู้ที่มีมุมกรามใต้หูหรือเห็นแนวกรามชัดเมื่อมองจากด้านข้าง ผู้ที่มีกรามโดยรวมขนาดใหญ่ ผู้ที่มีใบหน้าไม่สมมาตรฐาน ใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน ผู้ที่ต้องการให้ใบหน้าความอ่อนเยาว์และดูอ่อนโยนขึ้น
ตัดกราม

เทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก

สำหรับเทคนิคศัลยกรรมผ่าตัดเปิดแผลนอกช่องปาก โดยผ่านผิวหนังบริเวณมุมกรามโดยตรงและผ่าตัดในช่องปากโดยซ่อนแผลไว้ บริเวณซอกเหงือกด้านหลังฟันซี่สุดท้ายในปากเริ่มจากแพทย์จะเปิดแผลตรงบริเวณ มุมกรามทั้ง 2 ข้างเข้าไปที่มุมกระดูกขากรรไกร แล้วใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเลื่อยเล็กๆ ตัดตามตำแหน่งที่ต้องการ


โดยหลังจากผ่าตัดศัลยกรรมด้วยเทคนิคเปิดแผลนอกช่องปากจะมีระยะเวลาบวมน้อยกว่าผ่าตัดในช่องปาก คือ ประมาณ 3 – 5 วัน อาการบวมก็จะเริ่มหายไป แต่ปัจจุบันวิธีนี้อาจไม่เป็นที่นิยม มากนัก เนื่องจากขณะผ่าตัดมีโอกาสไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยง กล้ามเนื้อมุมปากได้มากกว่า อาจทำให้เกิดอาการปากเบี้ยวได้ชั่วคราว และที่สำคัญ อีกอย่างคือ จะมีรอยแผลผ่าตัดยาวประมาณ 2-3 ซม.ให้เห็นที่มุมกรามทั้ง 2 ข้างได้


ข้อดีตัดกรามแบบเปิดแผลนอก

สำหรับข้อดีของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก มีดังนี้

 • ระยะเวลาบวมหลังผ่าตัดน้อยกว่า

 • ดูแลแผลผ่าตัดได้ง่ายกว่า

ข้อเสียตัดกรามแบบเปิดแผลนอก

สำหรับข้อเสียของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลนอกช่องปาก มีดังนี้

 • อาจเสี่ยงกระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก

 • มีรอยแผลผ่าตัดที่มุมกรามทั้ง 2 ข้าง (โดยปกรอยแผลผ่าตัดจะคอยๆ จางลงโดยใช้เวลาประมาณ 1-0 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล)

เทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก

สำหรับเทคนิคเปิดแผลในช่องปากนี้ จะเริ่มจากผ่าตัดผ่านซอกเหงือกด้านหลังฟันกรามไปยังมุมกระดูกขากรรไกร จากนั้นก็ตัดแต่งกรามตามต้องการการผ่าตัดวิธีนี้จะเป็นที่นิยมกันมากกว่าเพราะไม่ เห็นแผลเป็น นอกจากนั้นกระดูกกรามที่ได้จะโค้งเนียนสวยกว่าเพราะสามารถตัดแต่ง ได้ตลอดกระดูกขากรรไกร เนื่องจากไม่ต้องมาพะวงเรื่องแผลเป็นทำให้สามารถเปิด แผลได้ยาวกว่าอีก ทั้งวิธีนี้ยังไม่เสี่ยงกระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปากด้วย


อย่างไรก็ตามการผ่าตัดศัลยกรรมกรามในช่องปากต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่สามารถเลื่อยหรือเหลากระดูกได้ในซอกแคบๆ แต่จะว่าไป นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคอะไร เนื่องจากปัจจุบันมีศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญในการ ผ่าตัดอยู่ไม่น้อย และเครื่องมือก็มีความทันสมัยมากขึ้น สำหรับเรื่องของอาการบวม หลังผ่าตัด การผ่าตัดในช่องปากจะมีอาการบวมมากกว่าคือประมาณ 5 -10 วัน เพราะทำในที่แคบซึ่งยากกว่าและเนื้อเยื่ออาจชอกช้ำมากกว่า


ข้อดีเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลใน

สำหรับข้อดีของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก มีดังนี้

 • ผลการผ่าตัดกระดูกกรามจะโค้งเนียนสวยกว่า

 • ไม่มีแผลเป็นภายนอก

 • ไม่เสี่ยงทระทบเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อมุมกราม

ข้อเสียเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลใน

สำหรับข้อเสียของเทคนิคตัดกรามแบบเปิดแผลในช่องปาก มีดังนี้

 • ระยะเวลาบวมหลังผ่าตัดมากกว่า

 • หลังผ่าตัดคนไข้จำเป็นต้องดูแลแผลผ่าตัดและรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การตัดกราม เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่มีรูปหน้าและโครงหน้าใหญ่กว่าปกติ เช่น คางเบี้ยว คางสั้น คางใหญ่

 • ผู้ที่มีมุมกรามใต้หูหรือเห็นแนวกรามชัดเมื่อมองจากด้านข้าง

 • ผู้ที่มีกรามโดยรวมขนาดใหญ่

 • ผู้ที่มีใบหน้าไม่สมมาตรฐาน ใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน

 • ผู้ที่ต้องการให้ใบหน้าความอ่อนเยาว์และดูอ่อนโยนขึ้น


Nabila Surgery นาบิลา เซอเจอรี่ ตัดกรามพักฟื้นกี่วัน? คนไข้ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 วัน และพักฟื้นต่อที่บ้านอีก 1-2 สัปดาห์ ซึ่งอาการบวมที่บริเวณกรามทั้งสองอาจไม่เท่ากันทำให้ดูใบหน้าไม่เท่ากัน แต่อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ และรูปทรงใบหน้าจะเริ่มสวยเข้าที่ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป  ตัดกรามแล้วเมื่อไหร่หน้าจะเรียวเข้าที่? หลังการตัดกรามผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องพักฟื้นเพื่อรอให้ใบหน้าหายบวมและเข้ารูปโดยมีระยะเวลาดังนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังการผ่าตัดรูปหน้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลง อาการบวมและอาการชาลดลง ช่วงสัปดาห์ 4-6 หลังการผ่าตัดกระดูกจะเชื่อมกันสนิท เดือนที่ 6 หลังผ่าตัดใบหน้าเข้าที่สมบูรณ์ อาการบวมและอาการชาหายสนิท  อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังตัดกราม? แม้ว่าการผ่าตัดกรามจะผ่านไปด้วยดี แต่ก็อาจเกิดอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงตามมาได้เหมือนกัน ดังนั้นหลังจากผ่าตัดกราม จึงควรดูแลและสังเกตความผิดปกติให้ดี เพื่อจะได้ทำการรักษาและแก้ไขได้ทันนั่นเอง โดยผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็มีดังนี้  กระดูกรามบริเวณที่ถูกผ่าเกิดการแตก เนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนหรือกระดูกมีความเปราะบางจึงแตกได้ง่าย เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากแผลไม่สะอาด ส่วนใหญ่เป็นเพราะดูแลรักษาแผลไม่ดีทำให้ติดเชื้อได้นั่นเอง เส้นประสาทได้รับความเสียหาย จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณปากและใบหน้าเป็นเวลานาน บางคนอาจปากเบี้ยวได้เลยทีเดียว การเสียเลือดมาก ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการช็อคได้ อาจเกิดภาวะซึมเศร้าหลังผ่าตัด ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดกรามนั่นเอง การผ่าตัดกราม ก็เหมือนกับการทำศัลยกรรมอื่นๆ ที่อาจมีอาการแทรกซ้อนและผลข้างเคียงได้ ดังนั้นเมื่อผ่าตัดกราม จึงควรดูแลตนเองหลังผ่าตัดให้ดี และทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด  ปัจจุบันการตัดกรามเป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทย และโรงพยาบาลหรือสถาบันที่เปิดให้บริการตัดกรามมีมากมายให้เลือกใช้บริการ ดังนั้นเราควรพิจารณาเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างแท้จริง และมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ
การตัดกราม

ตัดกรามพักฟื้นกี่วัน?

คนไข้ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 วัน และพักฟื้นต่อที่บ้านอีก 1-2 สัปดาห์ ซึ่งอาการบวมที่บริเวณกรามทั้งสองอาจไม่เท่ากันทำให้ดูใบหน้าไม่เท่ากัน แต่อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ และรูปทรงใบหน้าจะเริ่มสวยเข้าที่ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป


ตัดกรามแล้วเมื่อไหร่หน้าจะเรียวเข้าที่?

หลังการตัดกรามผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องพักฟื้นเพื่อรอให้ใบหน้าหายบวมและเข้ารูปโดยมีระยะเวลาดังนี้

 • ช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังการผ่าตัดรูปหน้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลง อาการบวมและอาการชาลดลง

 • ช่วงสัปดาห์ 4-6 หลังการผ่าตัดกระดูกจะเชื่อมกันสนิท

 • เดือนที่ 6 หลังผ่าตัดใบหน้าเข้าที่สมบูรณ์ อาการบวมและอาการชาหายสนิท


อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังตัดกราม?

แม้ว่าการผ่าตัดกรามจะผ่านไปด้วยดี แต่ก็อาจเกิดอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงตามมาได้เหมือนกัน ดังนั้นหลังจากผ่าตัดกราม จึงควรดูแลและสังเกตความผิดปกติให้ดี เพื่อจะได้ทำการรักษาและแก้ไขได้ทันนั่นเอง โดยผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็มีดังนี้


 • กระดูกรามบริเวณที่ถูกผ่าเกิดการแตก เนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนหรือกระดูกมีความเปราะบางจึงแตกได้ง่าย

 • เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากแผลไม่สะอาด ส่วนใหญ่เป็นเพราะดูแลรักษาแผลไม่ดีทำให้ติดเชื้อได้นั่นเอง

 • เส้นประสาทได้รับความเสียหาย จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณปากและใบหน้าเป็นเวลานาน บางคนอาจปากเบี้ยวได้เลยทีเดียว

 • การเสียเลือดมาก ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการช็อคได้

 • อาจเกิดภาวะซึมเศร้าหลังผ่าตัด ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัดกรามนั่นเอง

การผ่าตัดกราม ก็เหมือนกับการทำศัลยกรรมอื่นๆ ที่อาจมีอาการแทรกซ้อนและผลข้างเคียงได้ ดังนั้นเมื่อผ่าตัดกราม จึงควรดูแลตนเองหลังผ่าตัดให้ดี และทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด


ปัจจุบันการตัดกรามเป็นที่นิยมกันมากในประเทศไทย และโรงพยาบาลหรือสถาบันที่เปิดให้บริการตัดกรามมีมากมายให้เลือกใช้บริการ ดังนั้นเราควรพิจารณาเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างแท้จริง และมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ


สำหรับราคาศัลยกรรมทั้งหน้า และเสริมจมูกที่เกาหลี ราคานั้นจะขึ้นกับเทคนิคในผ่าตัดของแพทย์และโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ลูกค้าเลือกค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการทราบราคาศัลยกรรมที่เกาหลี สามารถส่งรูปหน้าเพื่อให้แพทย์ที่เกาหลีประเมินราคาก่อนได้เลยที่ไลน์ ID : @nabila หรือทาง Facebook : Nabila Surgery
ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page