top of page

รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี

อัปเดตเมื่อ 18 เม.ย.


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว


ภาพก่อนการทำศัลยกรรม โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

การทำศัลยกรรมโครงหน้า

ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน


จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

การทำศัลยกรรมจมูก

ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน


ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

การทำศัลยกรรมตา

ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ


คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา


ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี

มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

คนไข้เล่าว่า “ผลลัพธ์ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ฉันชอบทุกอย่างที่ฉันทำ และที่สำคัญไม่ต้องคอยฉีดโบทอกซ์ให้หน้าเล็กเข้ารูปแล้ว ตอนนี้เหลือแค่อาการบวมเล็กน้อย แต่ห่างไกลจากตอนหลังศัลยกรรมใหม่ๆเยอะเลยค่ะ” เรียกว่าสวยขึ้นเป็นกองเลยใช่ไหมคะ


สนใจศัลยกรรมเกาหลี ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย⁠ https://line.me/R/ti/p/@556dphza

ID : @nalila

Face Book : Nabila Surgery

Instagram : nabilasurgery


รีวิวศัลยกรรมโครงหน้า จมูก และตา โรงพยาบาลศัลยกรรมเอบี สวัสดีค่ะวันนี้ทาง NABILA SURGERY มีเคสการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุด (โหนกแก้ม กราม คาง) จมูก และก็ทำศัลยกรรมตา โดยคนไข้ตัดสินใจทำทั้งสามรายการพร้อมกันเลยทีเดียว การทำศัลยกรรมโครงหน้า ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออันซึงฮยอน  จากปัญหาด้านตรงจะเห็นว่าโหนกแก้มดูสูง ส่วนด้านข้างช่วงกรามดูหนาเกินไปทำให้หน้าดูดุ คุณหมอจึงนำเทคนิคการทำศัลยกรรมโครงหน้า 3 จุดมาใช้ ไม่ว่าจะมองมุมไหนหน้าก็ดูละมุน และได้อัตราส่วนใบหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ  การทำศัลยกรรมจมูก  ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมออีจองฮวาน  ลักษณะจมูกคนไข้ตรงช่วงปลายจมูกจะพุ่งลง คนไข้ต้องการให้เชิดขึ้นเล็กน้อย คุณหมอจึงจัดให้ตามความต้องการ  การทำศัลยกรรมตา ผู้รับผิดชอบการทำศัลยกรรม: คุณหมอพักซองโฮ  คนไข้ต้องการลักษณะรูปตาที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนโยน คุณหมอจึงทำการกรีดตาบริเวณส่วนหางตา  ผลลัพธ์หลังศัลยกรรม มาดูความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ หลังผ่าตัดศัลยกรรมครบ 3 เดือนกันค่ะ

Comments


bottom of page